InteriørSøm AS

- Gardiner og Solavskjerming

  Forarbeidet gir resultatet

Starten på InteriørSøm AS -


InteriørSøm AS ble etablert våren 2014. I forkant ble det gjennomført noen markedsundersøkelser iht om der var interesser og behov for skreddersøm og handsøm av gardiner, ut over det som finnes i kjedebutikker og de tradisjonelle interiørbutikkene sine systuer. Resultatet var at behover asolutt var til stede, og det gav grobunn for InteriørSøm AS sin veskt som gardinmaker.

En idé blir til -


Jeg ville levere produkter som skiller seg


ut, både hva søm-finich angår og også


hvordan gardinene henger og hvilket


utrykk de gir.


Kundene kommer  til meg da de kjenner


seg igjen i min filosofi, og det er veldig


hyggelig.


- Jeg tar imot alle typer søm-foresørsler.


Det trenger ikke være 2 lag fôrtekstil i


alle typer gardiner. Noen rom skal ha et


lett utrykk, og da blir gardinene tilpasset


dette.


Utviklingen til eget varemerke -Fra å sy for interiørbutikker i


nærområdet, endret jeg raskt kurs.


Høsten samme året som firmaet ble


registrert, 2014, begynte jeg å ta inn


metervare av gardinstoffer og


møbelstoffer. Kjøpte inn alt nødvendig


utstyr som blindsømmaskin og annet,


samt å selv stå for alle stadier i


prosessen.-Samarbeidet med butikkene ble


avsluttet og jeg fikk direktekontakt med


mine kundene. Det var fint, for da var


hele salgsbildet noe helt annet. Alle


detaljene jeg trengte for å gjøre en god


jobb, var nå innfridd, og jeg var fornøyd


med utviklingen.
Fra sommer 2016 og frem til høsten


2017 ble det jobbet inntenst med å få ut


mit eget varemerke innen


Solavskjerming.


Det er nå et faktum.


Fortrinnene jeg har i henhold til mine


kunder, er at hele prosessen blir


gjennomført av meg, fra måltaking,


bestilling og montering. Jeg kan levere


alt fra Sol og -innsynskjerming, til


gardiner, puter og annet mykinteriør. Jeg


ser hele bildet og er i tillegg kvinne, og


ser godt hvordan Solavskjermingen


passer inn i det andre interiøret :-)
Det blir nyttet en ekstern montør om


oppdraget er utendørs Solavskjerming.- Produktene jeg leverer er fra Hunter


Douglas Norge AS, som er en del av et


internasjonalt selskap -

Fornøyde kunder -


Heldegevis har jeg fornøyde kunder som sender meg bilder.

Omtrekk, stoppede møbler og tapeter -

For å dekke kundenes behov, samarbeider jeg med faglært møbeltapeteserer.

Mine kunder kan også velge ut møbler hos meg til å kle i et hvilket som helst stoff ut fra mine prøve-heng og kataloger.


Høsten 2016 tok jeg inn tapeter.

En idé blir til